Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Advertisement

|

TÀI LIỆU BẢN MẪU
Description
This template is used for creating a pipe, in wikitables contained in Parser functions.
Syntax
Insert this template using {{!}}
See also
Template:! on Meta-Wiki.
Xem Bản mẫu:!/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Advertisement