Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Advertisement
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Cc-by-sa.svg/100px-Cc-by-sa.svg.png Tập tin này được cấp phép theo giấy phép CC-BY-SA

Được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự Chưa chuyển đổi phiên bản 3.0 hoặc phiên bản sau đó.

Mô tả
Bản mẫu này được sử dụng để gắn thẻ quyền hình ảnh theo giấy phép CC-BY-SA.
Cú pháp
Nhập {{CC-BY-SA}} vào trên trang thông tin hình ảnh.
Advertisement