Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Advertisement
TÀI LIỆU BẢN MẪU
Mô tả
Bản mẫu tắt cho đoạn mã <div style="clear:both;"></div>.
Nó sẽ dời bất cứ nội dung nào phía sau bản mẫu xuống phía dưới những đối tượng nổi bên trái hoặc phải ở đầu trang (ví dụ như mục lục, hộp thông tin, hình ảnh,...).
Cú pháp
{{clear}} hoặc {{clr}} vào bài viết đến ngay trước nội dung mà bạn muốn dời xuống.
Xem Bản mẫu:Clear/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Advertisement