Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Advertisement
TÀI LIỆU BẢN MẪU
Mô tả
Dùng để tạo lập hộp điều hướng cơ bản
Cú pháp
Nhập {{hộp điều hướng|<...>}} vào vị trí mong muốn trên trang bài viết.
Ví dụ
{{hộp điều hướng
|tiêu đề  = Hộp thông tin
|nội dung = [[Bản mẫu:Hộp thông tin album|Hộp thông tin album]] ♥ [[Bản mẫu:Hộp thông tin diễn viên|Hộp thông tin diễn viên]] ♥ [[Bản mẫu:Hộp thông tin địa điểm|Hộp thông tin địa điểm]] ♥ [[Bản mẫu:Hộp thông tin nhiệm vụ|Hộp thông tin nhiệm vụ]] ♥ [[Bản mẫu:Hộp thông tin nhân vật|Hộp thông tin nhân vật]] ♥ [[Bản mẫu:Hộp thông tin sách|Hộp thông tin sác]] ♥ [[Bản mẫu:Hộp thông tin tập phim|Hộp thông tin tập phim]] ♥ [[Bản mẫu:Hộp thông tin vật phẩm|Hộp thông tin vật phẩm]]
}}

Sẽ cho kết quả...

Hộp thông tin
Hộp thông tin albumHộp thông tin diễn viênHộp thông tin địa điểmHộp thông tin nhiệm vụHộp thông tin nhân vậtHộp thông tin sácHộp thông tin tập phimHộp thông tin vật phẩm
Xem Bản mẫu:Hộp điều hướng/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Advertisement