Advertisement

Hộp thông tin địa điểm

TÀI LIỆU BẢN MẪU

Cú pháp

{{Hộp thông tin địa điểm
| tên    = [ví dụ: "Thành phố Hồ Chí Minh"]
| hình ảnh = [ví dụ: "Ha Noi.png"]
| thể loại = [thành phố, thị trấn, thắng cảnh, đảo...]
| vị trí  = [ví dụ: "Tây bắc Hoa Kỳ"]
| quy mô  = [nhỏ, vừa, lớn, rất lớn]
| dân cư  = [thành phần dân cư]
| bản đồ  = [tệp hình ảnh bản đồ, ví dụ: "Ban do Tokyo.png"]
}}

Ví dụ mẫu


{{Hộp thông tin địa điểm
| tên    = Clover
| hình ảnh = Clover Town.png
| thể loại = Thị trấn
| vị trí  = Đông nam Vương quốc Fiore
| quy mô  = Nhỏ
| dân cư  = Dân thường, pháp sư
| bản đồ  = Map local FT.png
}}
Xem Bản mẫu:Hộp thông tin địa điểm/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.