Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Advertisement
Hộp thông tin tập phim
  • Thông tin tập phim •
   Series {{{series}}}
   Tập số {{{tập số}}}
   Phát hành {{{phát hành}}}
   Nhạc phim {{{nhạc phim}}}
   Chương truyện {{{chương truyện}}}
  • Vị trí tập phim •
   Kế trước {{{kế trước}}}
   Tiếp theo {{{tiếp theo}}}

  Cách sử dụng

  {{Hộp thông tin tập phim
  |cảnh 1 = 
  |cảnh 2 = 
  |cảnh 3 = 
  
  |series = 
  |tập số = 
  |phát hành = 
  |nhạc phim =
  |chương truyện = 
  
  |kế trước = 
  |tiếp theo = 
  }}
  
  Advertisement