Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Advertisement

{{[[Template:{{{1}}}|{{{1}}}]]}}

TÀI LIỆU BẢN MẪU
Description
A template link with a variable number of example parameters (0-20), which can be used to show example inputs.
Utilises Template:T/piece.
Syntax
{{t|<parameter1>|<parameter2>|<parameter3>|<parameter4>|<...>|<parameter20>}}
Sample code
{{t|infobox}} gives...
{{infobox}}
{{t|infobox|Item1|Item2|Item3|Item4|Item5|...}} gives...
{{infobox|<Item1>|<Item2>|<Item3>|<Item4>|<Item5>|<...>}}
See also
Template:T on WoWWiki
Xem Bản mẫu:T/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Advertisement