Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Advertisement
Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Mô tả
Bản mẫu được sử dụng để thuyết minh, mô tả về các bản mẫu trên trang của chúng.
Cú pháp
Đặt mã <noinclude>{{tài liệu}}</noinclude> hoặc <noinclude>{{doc}}</noinclude> ngay cuối trang bản mẫu.