Tài liệu

TÀI LIỆU BẢN MẪU
Mô tả
Bản mẫu được sử dụng để thuyết minh, mô tả về các bản mẫu trên trang của chúng.
Cú pháp
Đặt mã <noinclude>{{tài liệu}}</noinclude> hoặc <noinclude>{{doc}}</noinclude> ngay cuối trang bản mẫu.
Xem Bản mẫu:Tài liệu/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.