Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Advertisement
TÀI LIỆU BẢN MẪU
100px-Free_license.png Tập tin được cấp phép theo một giấy phép tự do

Bất kỳ giấy phép tự do tương tự như giấy phép Giấy phép Công cộng GNU hoặc Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự.

Mô tả
Bản mẫu dùng để đánh dấu xác định hình ảnh theo giấy phép tự do.
Cú pháp
Nhập {{Tự do khác}} vào trang thông tin hình ảnh.
Xem Bản mẫu:Tự do khác/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Advertisement