Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Advertisement
TÀI LIỆU BẢN MẪU
Description
Parameter piece for {{t}}, controls styling/showing of parameter fragments.
See also
Template:T/piece on WoWWiki
Xem Bản mẫu:T/piece/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Advertisement