Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Advertisement
TÀI LIỆU BẢN MẪU
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Disambig.svg/100px-Disambig.svg.png Trang định hướng

Đây là trang định hướng - danh sách những bài viết hay chủ đề có cùng tên. Những liên kết được liệt kê dưới đây có thể dẫn bạn đến trang mà bạn mong muốn tìm kiếm.

Mô tả
Đánh dấu bài viết thành một trang định hướng, thêm biểu ngữ thông báo ở đầu trang và đặt nó trong Thể loại:Trang định hướng.
Bài viết có đặt bản mẫu này cũng sẽ xuất hiện trong Đặc biệt:Trang định hướng.
Cú pháp
Nhập {{trang định hướng}} ở đầu trang bài viết.
Xem Bản mẫu:Trang định hướng/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Advertisement