Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Advertisement
Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi
Quyển 1
Volume1takagitv.jpg
• Thông tin sách •
 Tác giả Yamamoto Soichiro
 Biên dịch Phương Nga
 Quyển số 1
 Số trang 156
 ISBN 978-604-2-15004-0
 Phát hành 12 tháng 6, 2014 (Nhật)
30 tháng 9, 2019 (Tiếng Việt)
• Vị trí sách •
 Kế trước Không.
 Tiếp theo Quyển 2

Đây là quyển đầu tiên của bộ truyện Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi.

Mục lục

  • Chương 1: Cục tẩy
  • Chương 2: Bể bơi
  • Chương 3: Mặt ngộ nghĩnh.
  • Chương 4: Luyện cơ bắp
  • Chương 5: Lon rỗng
  • Chương 6: Trực nhật
  • Chương 7: Cái ô
  • Chương 8: Cảm lạnh
  • Chương 9: Tiệm sách