FANDOM


Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi
Quyển 2
Volume2takagitv
• Thông tin sách •
 Tác giả Yamamoto Soichiro
 Biên dịch Phương Nga
 Quyển số 2
 Số trang 152
 ISBN 978-604-2-15216-7
 Phát hành 27 tháng 11, 2014 (Nhật)
14 tháng 10, 2019 (Tiếng Việt)
• Vị trí sách •
 Kế trước Quyển 1
 Tiếp theo Quyển 3

Đây là quyển thứ hai của bộ truyện Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi.

Mục lục

 • Chương 10: Trú mưa
 • Chương 11: Ôn bài
 • Chương 12: Điểm kiểm tra
 • Chương 13: Lá thư
 • Chương 14: Quét dọn lớp
 • Chương 15: Đèo hai người
 • Chương 16: Vật tay
 • Chương 17: Ngủ mơ
 • Chương 17.9
  • Chương 17.1
  • Chương 17.5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.