FANDOM


Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi
Quyển 3
Volume3takagitv
• Thông tin sách •
 Tác giả Yamamoto Soichiro
 Biên dịch Phương Nga
 Quyển số 3
 Số trang 152
 ISBN 978-604-2-15217-4
 Phát hành 11 tháng 12, 2015 (Nhật)
28 tháng 10, 2019 (Tiếng Việt)
• Vị trí sách •
 Kế trước Quyển 2
 Tiếp theo Quyển 4

Đây là quyển thứ ba của bộ truyện Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi.

Mục lục

  • Chương 18: Thử lòng gan dạ
  • Chương 19: Câu hỏi
  • Chương 20: Ai cao hơn?
  • Chương 21: Đổi chỗ ngồi
  • Chương 22: Dịch sang tiếng Anh
  • Chương 23: Đu xà
  • Chương 24: Hai bên hông
  • Chương 25: Thư pháp
  • Chương 26: Bám đuôi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.