FANDOM


Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi
Quyển 4
Volume4takagitv
• Thông tin sách •
 Tác giả Yamamoto Soichiro
 Biên dịch Phương Nga
 Quyển số 4
 Số trang 156
 ISBN 978-604-2-15218-1
 Phát hành 12 tháng 10, 2016 (Nhật)
11 tháng 11, 2019 (Tiếng Việt)
• Vị trí sách •
 Kế trước Quyển 3
 Tiếp theo Quyển 5

Đây là quyển thứ tư của bộ truyện Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi.

Mục lục

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.