Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Advertisement
Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi
Quyển 6
Volume6takagitv.jpg
• Thông tin sách •
 Tác giả Yamamoto Soichiro
 Biên dịch Phạm Nguyễn
 Quyển số 6
 Số trang 156
 ISBN 978-604-2-15220-4
 Phát hành 10 tháng 8, 2017 (Nhật)
9 tháng 12, 2019 (Tiếng Việt)
• Vị trí sách •
 Kế trước Quyển 5
 Tiếp theo Quyển 7

Đây là quyển thứ sáu của bộ truyện Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi.

Mục lục

  • Chương 53: Hẹn hò
  • Chương 49: Viên sỏi
  • Chương 50: Chân dung
  • Chương 57: Máng trượt 1
  • Chương 58: Máng trượt 2
  • Chương 59: Máng trượt 3
  • Chương 43: Tìm kho báu
  • Chương 44: Phiền não
  • Chương 56: Thuốc nhỏ mắt