Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt
Advertisement
Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi
Quyển 9
Volume9takagitv.jpg
• Thông tin sách •
 Tác giả Yamamoto Soichiro
 Biên dịch Phạm Nguyễn
 Quyển số 9
 Số trang 156
 ISBN 978-604-2-15223-5
 Phát hành 12 tháng 7, 2018 (Nhật)
3 tháng 2, 2020 (Tiếng Việt)
• Vị trí sách •
 Kế trước Quyển 8
 Tiếp theo Quyển 10

Đây là quyển thứ chín của bộ truyện Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi.

Mục lục

  • Chương 72: "Hun" gián tiếp
  • Chương 78: Hắt xì
  • Chương 79: Trốn tìm
  • Chương 69: Ngày cuối năm 1
  • Chương 70: Ngày cuối năm 2
  • Chương 76: Nhắn tin
  • Chương 80: Đếm bước
  • Chương 74: Ngoại hình
  • Chương 75: Bóng ném
Advertisement