FANDOM

Tugiacat666

biệt danh Thanh Tú

Hành chính viên Sáng lập viên
 • Tôi sống tại Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Tôi sinh ngày tháng 8 29
 • Nghề nghiệp của tôi là Student, a Wikia editor, a fanfic writer
 • Tôi là Male
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
 • Hello, I'm a member of Fandom's Community Support team. We're excited to have Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt as part of the Fandom community!

  It may seem like there’s a lot to do, but we’re here to help make getting started quick and easy. Here are some helpful tips and links to get your community going:

  Have fun!

    Đang tải biên tập
  • Một người dùng FANDOM
     Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.