FANDOM


Hoan nghênh bạn đến với wiki!

Cùng khám phá về cuộc sống vui tươi của cậu bạn học sinh cấp hai Nishikata luôn bị cô bạn thân của cậu là Takagi-san trêu chọc.

Mô tả chủ đề của bạn

Viết một mô tả ngắn về chủ đề của bạn. Hãy để cho người đọc biết wiki của bạn có chủ đề là gì và thêm một vài thông tin tổng quát về chủ đề đó.

Hoạt động gần đây

 • sửa đổi Tập 4/Mùa 1
  sửa đổi bởi 铁桶 diff
 • trang mới Zero Centimeters/Thư viện ảnh
  tạo bởi Tugiacat666
  Trang mới: Thông tin Thư viện ảnh Thêm hình vào thư viện ảnh này
  thể loại đã thêm: Thư viện ảnh
  hình ảnh đã thêm:
 • sửa đổi Zero Centimeters
  sửa đổi bởi Tugiacat666 diff
 • trang mới Quyển 9
  tạo bởi Tugiacat666
  Trang mới: Nhất quỷ nhì ma, thứ ba TakagiQuyển 9 • Thông tin sách •  Tác giả Yamamoto Soichiro  Biên dịch Phạm…
  thể loại đã thêm: Sách
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Quyển 8
  tạo bởi Tugiacat666
  Trang mới: Nhất quỷ nhì ma, thứ ba TakagiQuyển 8 • Thông tin sách •  Tác giả Yamamoto Soichiro  Biên dịch Phạm…
  thể loại đã thêm: Sách
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Quyển 6
  tạo bởi Tugiacat666
  Trang mới: Nhất quỷ nhì ma, thứ ba TakagiQuyển 6 • Thông tin sách •  Tác giả Yamamoto Soichiro  Biên dịch Phạm…
  thể loại đã thêm: Sách
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Quyển 5
  tạo bởi Tugiacat666
  Trang mới: Nhất quỷ nhì ma, thứ ba TakagiQuyển 5 • Thông tin sách •  Tác giả Yamamoto Soichiro  Biên dịch Phạm…
  thể loại đã thêm: Sách
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Quyển 4
  tạo bởi Tugiacat666
  Trang mới: Nhất quỷ nhì ma, thứ ba TakagiQuyển 4 • Thông tin sách •  Tác giả Yamamoto Soichiro  Biên dịch Phương…
  thể loại đã thêm: Sách
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Quyển 3
  tạo bởi Tugiacat666
  Trang mới: Nhất quỷ nhì ma, thứ ba TakagiQuyển 3 • Thông tin sách •  Tác giả Yamamoto Soichiro  Biên dịch Phương…
  thể loại đã thêm: Sách
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Quyển 2
  tạo bởi Tugiacat666
  Trang mới: Nhất quỷ nhì ma, thứ ba TakagiQuyển 2 • Thông tin sách •  Tác giả Yamamoto Soichiro  Biên dịch Phương…
  thể loại đã thêm: Sách
  hình ảnh đã thêm:

Hình ảnh và đoạn phim là những phương tiện tốt nhất để tạo tương tác trực quan vào wiki của bạn. Hãy thêm vào bên dưới!

Trợ giúp

Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy xem qua các trang trợ giúp, chúng là những cẩm nang khởi động tốt nhất về tất cả những gì bạn cần biết. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về làm thế nào để xây dựng Karakai Jōzu no Takagi-san Wiki Tiếng Việt, xem qua Trợ giúp:Đóng góp.

Nếu bạn vẫn còn có câu hỏi không thể trả lời bởi các trang trợ giúp của chúng tôi, bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ diễn đàn cộng đồng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.